Tam, kde ostatní končí, my začináme

vodní záchranná služba

Jsme připraveni pomáhat za jakéhokoliv počasí a podmínek 24 hodin denně

Vodní záchranná služba RESCUE

Jsme spolek, který provádí preventivní, záchranné a pátrací činnosti a poskytování první pomoci na vodních plochách, tak i tocích a v jejích bezprostřední blízkosti. V případě živelných katastrof a obecného ohrožení s cílem napomáhat ochraně lidského života a zdraví. V případě vodních ploch zabránit vážným úrazům, utonutím a ztrátám na majetkových hodnotách. Spolupracujeme s dobrovolníky i nadšenci, V profesionální úrovni spolupracujeme s jednotkami integrovaného záchranného systému, s Policií ČR. Dále spolupracujeme se spolky, organizacemi a institucemi zabývajícími se poskytováním zdravotnických, záchranných, vzdělávacích, výchovných, sociálních a dalších služeb.

Jde nám i o výuku a výchovu záchranářů od dětí až po dospělé. Vedení mládeže k ochraně přírody.

Podpořte nás

Číslo učtu : 6041464319/0800